Filter
Filter
Loading...

Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)

Povolanie: Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov) , kvalitár a kontrolór výrobkov/kvalitárka a kontrolórka výrobkov
Dolné Vestenice, Gumárenská 337

97223

4.59€

1. 1. 2024

Dátum začiatku

• Samostatné vykonávanie náročných laboratórnych skúšok gumárenských surovín na špeciálnych laboratórnych prístrojoch. • Vykonávanie špeciálnych skúšok súvisiacich so zatriedením a hodnotením kvality zmesí. • Samostatné spracovávanie podkladov o kvalite dodávok zmesí. • Výkon komplexných skúšobných analýz kaučukových zmesí a výrobkov podľa platných noriem na základe požiadaviek zákazníkov.

Výhody:

  • K základnej zložke mzdy prináleží osobné ohodnotenie a zmenové príplatky podľa Zákonníka práce.

VEGUM a. s.
Loading...
4.59€
VEGUM a. s.
...
Loading...
Nasledujúce
APIS Plastic Slovakia s. r. o.

Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)

- kontrola správnosti pracovného postupu, - kon...

CONROP SK s.r.o.

Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)

Šička odevnej a technickej konfekcie šitie veľ...

JP-AUTO, s. r. o.

Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)

- meranie plastových výliskov posuvným meradlom...

Loading...