Filter
Filter
Loading...

Knihovníci

Povolanie: pracovník/pracovníčka knižnice , Administratívni pracovníci v knižniciach
Martin, Nám. J.C.Hronského 1

3601

1022€

za mesiac

1. 9. 2024

Dátum začiatku

- samostatne vykonávate metodickú, prieskumnú a analytickú činnosť, spracúvate materiály a podklady na plánovanú a koncepčnú prácu v odbore knihovníctva a informatiky, budujete a sprístupňujete informačnú databázu na regionálnej úrovni 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • - ste redaktorom lexikálnej oblasti IV. Kultúra v Biografickom lexikóne Slovenska, zodpovedáte za tvorbu hesiel v tejto oblasti, za týmto účelom spolupracujete s kolektívom externých autorov a podieľate sa na jazykovej redakcii Biografického lexikonu Slovenska 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • - venujete sa biografickému a genealogickému výskumu, podieľate sa na koncepčnom a teoretickom rozvoji slovenskej biografistiky, na budovaní biografickej dokumentácie s osobitným zameraním na potreby Biografického lexikonu Slovenska

 • Slovenská národná knižnica
  Loading...
  1022€ /za mesiac
  Slovenská národná knižnica
  ...
  Loading...
  Nasledujúce
  Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

  Knihovníci

  •    samostatné vykonávanie...

  Loading...