Filter
Filter
Loading...

Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce

Povolanie: Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce , projektový manažér/projektová manažérka
Ružomberok, Hrabovská cesta 1

3401

0€

1. 9. 2024

Dátum začiatku

riadenie vybraných projektov (stanovenie cieľov, spracovanie harmonogramu prác, koordinácia členov projektového tímu, sledovanie dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu, hodnotenie a prezentácia výsledkov), príprava vybraných projektov, administratívna a účtovná činnosť spätá s vybranými projektami, monitorovanie projektových ponúk relevantných pre FF KU, komunikácia s projektovými partnermi a poskytovateľmi

Katolícka univerzita v Ružomberku
Loading...
0€
Katolícka univerzita v Ružomberku
...
Loading...
Nasledujúce
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce

Koordinátor inovácií je zodpovedný za úlohy sú...

Ryvenia s.r.o.

Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce

Náplňou práce je zastrešenie a manažovanie posk...

Loading...