Filter
Filter
Loading...

Administratívni pracovníci vo výrobe

Povolanie: koordinátor/koordinátorka montáže strojov , Administratívni pracovníci vo výrobe
Želiezovce, Veľký Dvor 12

93701

779€

1. 6. 2024

Dátum začiatku

Vodičské oprávnenie
b

Vykonávanie administratívnych a asistentských prác. Spracovanie korešpondencie, štatistických výkazov, fakturácia a skladová evidencia. Evidencia a archivácia, zverejňovanie faktúr a objednávok.

Výhody:

  • uvedie zamestnávateľ pri informatívnom pohovore, osobný príplatok v závislosti od praxe

Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Loading...
779€
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
...
Loading...
Nasledujúce
Eurotools, s.r.o.

Administratívni pracovníci vo výrobe

Administratívne spracovanie dopytov, objednávok...

Eurotools, s.r.o.

Administratívni pracovníci vo výrobe

Balenie tovaru v sklade. Administratívne spraco...

Loading...